Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

« Quay lại

Chăm lo Tết Đinh Dậu 2017

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Chỉ thị về chăm lo Tết Đinh Dậu 2017, trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận - huyện, các doanh nghiệp thuộc Thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016; tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, đảm bảo mọi người dân, mọi gia đình đều có Tết.

 

UBND Thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện, các doanh nghiệp thuộc Thành phố tăng cường các biện pháp quản lý thị trường, quản lý nhà nước về giá; chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí gắn với tuyên truyền chính trị; không tổ chức các lễ, hội quá sớm trước Tết hoặc kéo dài nhiều ngày sau Tết, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, quan hệ lao động ổn định tại doanh nghiệp, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và mỹ quan đô thị. Bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau các ngày nghỉ Tết; chấm dứt các hoạt động chúc tụng đầu năm, tập trung ngay vào công việc không được để người dân, doanh nghiệp chờ đợi.