Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

« Quay lại

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Tết Dương lịch năm 2017

 

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Tết Dương lịch năm 2017.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ lễ Tết Dương lịch trong 3 ngày liên tiếp (từ ngày 31-12-2016 đến ngày 2-1-2017, do Tết Dương lịch trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên được nghỉ bù). Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 1-1-2017.

UBND Thành phố giao Chủ tịch UBND các quận-huyện kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các sở-ngành, đơn vị, UBND quận-huyện thực hiện tốt công tác vệ sinh, làm đẹp thành phố; vận động nhân dân, các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh chung tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.