Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

 • Tổ chức Lễ hội “TPHCM đón chào năm mới 2017”

  Cập nhật ngày

  (HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội “TPHCM đón chào năm mới 2017”.
 • Kiến nghị sử dụng vốn ODA đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị số 3a (Bến Thành – Tân Kiên)

  Cập nhật ngày

  (HCM CityWeb) - UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, lựa chọn dự án tuyến đường sắt đô thị số 3a (Bến Thành – Tân Kiên) được sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ lãi vay

  Cập nhật ngày

  (HCM CityWeb) – Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn thành phố, UBND TPHCM đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cùng Sở, ngành và đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các doanh nghiệp biết và thực hiện về Chính sách chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23-2-2016.
 • Chăm lo Tết Đinh Dậu 2017

  Cập nhật ngày

  HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Chỉ thị về chăm lo Tết Đinh Dậu 2017, trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận - huyện, các doanh nghiệp thuộc Thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016; tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, đảm bảo mọi người dân, mọi gia đình đều có Tết.
 • Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Tết Dương lịch năm 2017

  Cập nhật ngày

  (HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Tết Dương lịch năm 2017.