Xúc tiến đầu tư

Thông báo mời gọi đầu tư Thông báo mời gọi đầu tư

Thông tin tìm kiếm
STT
Tên dự án
Địa điểm
File đính kèm
1
Khu dân cư Lô số 1, số 2 - Khu 6B
Khu 6B, Khu chức năng số 6, Khu đô thị mới Nam thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh
Thông báo mời gọi đầu tư