Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

lĩnh vực quy hoạch - xây dựng lĩnh vực quy hoạch - xây dựng

 • Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng

  Cập nhật ngày

  a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban...
 • Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình

  Cập nhật ngày

  Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình
 • Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với các công trình

  Cập nhật ngày

  a) Trình tự thực hiện:       + Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   + Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết...
 • Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng

  Cập nhật ngày

  a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban...
 • Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng

  Cập nhật ngày

  a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng...
 • Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình

  Cập nhật ngày

  a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của...
 • Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với công trình theo tuyến trong đô thị

  Cập nhật ngày

  a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban...