Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

lĩnh vực Đất đai lĩnh vực Đất đai

 • Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ

  Cập nhật ngày

  1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam (Địa chỉ: số 9 – 11,...
 • Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

  Cập nhật ngày

  1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam (Địa chỉ: số 9 – 11,...
 • Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức

  Cập nhật ngày

  1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam (Địa chỉ: số 9 – 11,...
 • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

  Cập nhật ngày

  1. Trình tự thực hiện:       Ban Quản lý khu Nam lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố thu hồi đất. 2. Cách thức thực hiện: Ban Quản lý khu Nam...
 • Thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

  Cập nhật ngày

  1. Trình tự thực hiện:       Ban Quản lý khu Nam lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố thu hồi đất. 2. Cách thức thực hiện: Ban Quản lý khu Nam...
 • Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

  Cập nhật ngày

  Trình tự thực hiện: Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam (Địa chỉ: số 9 – 11,...