Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Hoạt động nội bộ Hoạt động nội bộ

Tình hình thực hiện chỉ tiêu đầu tư quý I năm 2015

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ QUÝ I NĂM 2015

Đầu tư nước ngoài: Vốn đăng ký 45,16 triệu USD, đạt 5,65% kế hoạch năm 2015 (45,16/800). Vốn thực hiện ước 35,562 triệu USD (trong đó vốn thực hiện Công ty TNHH PT Phú Mỹ Hưng: 12,1 triệu USD, Công ty CPPT Khu phức hợp Thương mại Vietsin: 15 triệu USD, Công ty TNHH Phát triển GS Nhà Bè: 0,038 triệu USD, Công ty TNHH Đại học RMIT: 1,041 triệu USD, Công ty TNHH Tòa nhà Nam Sài Gòn: 3 triệu USD, các dự án dịch vụ: 4,383 triệu USD), đạt 35,56% kế hoạch năm 2015 (35,562/250).

Đầu tư trong nước: Hiện chưa có vốn đăng ký và vốn thực hiện mới./.