Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Hoạt động nội bộ Hoạt động nội bộ

Công tác quản lý sử dụng đất Quý I năm 2015

CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT QUÝ I NĂM 2015

Hồ sơ thu hồi giao thuê đất: Đã trình UBND TP giao thuê đất 03 dự án với (diện tích 12,5739 ha), thu hồi và giao đất cho 302 khách hàng mua nhà ở, nhận chuyển nhượng đất ở của Công ty TNHH PT Phú Mỹ Hưng.

Chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất của 01 dự án (diện tích 0,38 ha).

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Chuyển Sở Tài nguyên Môi trường tách cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của 01 dự án. Chuyển UBND huyện Nhà Bè 01 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân tái định cư trong dự án Trường Đại học Sài Gòn.

Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân của dự án Khu dân cư Phi Long 5 - Khu 9AB.

Họp với các đơn vị liên quan về: Giải quyết đăng ký chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của các hộ dân được bố trí tái định cư trong dự án Khu định cư Phước Kiển (giai đoạn 1); xem xét đề nghị của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh về xin miễn tiền thuê đất của Trường Nhật Bản tại lô M9 – Khu A; điều chỉnh Quyết định số 2469/QĐ-UB ngày 07 tháng 6 năm 2002 của UBND TP về giao đất cho Công ty Phát triển Nam Sài Gòn; bồi hoàn chi phí tại lô S15 – Khu A cho Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Thành phố; nghĩa vụ tài chính – trách nhiệm đầu tư xây dựng của chủ đầu tư có sử dụng đất dọc tuyến dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan xác minh thực địa đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại: lô S17B của Công ty CP trường TH-THCS-THPT Quốc tế Canada; Khu dân cư Intresco - ấp 5 xã Bình Hưng do công ty Cổ phần Đầu tư  Kinh doanh nhà làm chủ đầu tư; kiểm tra hạ tầng kỹ thuật Khu định cư Phong Phú 4 để làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho Công ty CP ĐT XD Bình Chánh.

Công văn gửi Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố về tiền thuê đất Trường Nhật Bản phải thực hiện tại Lô M9 - Khu A; gửi các chủ đầu tư về đăng ký danh mục dự án để lập kế hoạch sử dụng đất 2015 cấp quận trên địa bàn Quận 7 thuộc Khu đô thị mới Nam Thành phố.

Kiểm tra việc xây dựng trái phép trên đất công trình công cộng tại Lô H17– Khu A, việc sử dụng đất công trình công cộng tại các lô C9, H17, P2 – Khu A, việc thi công công trình Chung cư tái định cư (Lô S) trong dự án khu siêu thị, nhà nghỉ, bãi đậu xe - Khu 9B10 tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh./.