Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Hoạt động nội bộ Hoạt động nội bộ

Phong trào phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu

- Thưa ông, 5 năm qua, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí đánh giá như thế nào về những đóng góp của phụ nữ Khánh Hòa cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?


- Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, phong trào phụ nữ ngày càng phát triển và tạo sự lan tỏa trong xã hội; các cấp hội đã chú trọng công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hội; tổ chức được nhiều hoạt động sôi nổi, đều khắp trên tất cả các lĩnh vực, thu hút được các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chủ động, vận dụng sáng tạo sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của Tỉnh ủy trong triển khai, tổ chức nhiều phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" tiếp tục được triển khai sâu rộng và toàn diện, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo gương Bác, nhất là về thực hành tiết kiệm, sống giản dị, gương mẫu, tinh thần tương thân tương ái đã trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của các cấp hội và đông đảo chị em phụ nữ. Đồng thời, triển khai sâu rộng cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang"; các phong trào thi đua "Mừng quê hương đất nước đổi mới - hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo", "Phụ nữ Khánh Hòa làm theo Bác về thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững"… đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh.  

 

Lao động nữ tại Nhà máy nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa
Lao động nữ tại Nhà máy nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa


Tỉnh ủy đánh giá cao các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo", "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ", "Trao phương tiện sinh kế cho hội viên, phụ nữ khó khăn", tổ/nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ liên kết phụ nữ sản xuất, kinh doanh… Do vậy, nhiệm kỳ qua, đã có hơn 250 tập thể và cá nhân phụ nữ làm kinh tế giỏi được biểu dương, khen thưởng; nhiều mô hình phụ nữ làm kinh tế, tiết kiệm hay được nhân rộng đến các cấp hội trong tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu về vốn, giúp hàng ngàn chị em tự tạo việc làm hoặc có thêm việc làm lúc nông nhàn, các cấp hội đã vận động, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ chị em. Hội phụ nữ các cấp đã khai thác và quản lý hơn 1.060 tỷ đồng (tăng 49,2% so với đầu nhiệm kỳ), hỗ trợ 61.805 lượt phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế; trong đó, riêng nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt dư nợ hơn 950 tỷ đồng (tăng 53,3% so với nhiệm kỳ trước). Bên cạnh đó, các cấp hội đã phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho hơn 11.533 lao động nữ; phối hợp tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho 21.277 lao động nữ. Nhờ đó, 5 năm qua, đã có 14.228 hộ phụ nữ thoát nghèo, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 xuống còn 2,97%.


Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, các cấp hội, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, hoàn thành 12/12 nhóm tiêu chí cơ bản đề ra, trong đó, có 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức; hoàn thành 7/7 nhóm chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đề ra. Với những thành tích đạt được, Hội LHPN tỉnh đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; nhiều cá nhân, tập thể của hội được Chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh khen thưởng đã minh chứng sinh động cho thành tích của phụ nữ Khánh Hòa.


- Thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", việc thực hiện các chính sách bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ, nâng cao vai trò của cán bộ nữ được Tỉnh ủy hết sức quan tâm. Xin ông cho biết rõ thêm về nội dung này?


- Thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ, Tỉnh ủy đã có các chủ trương, chính sách cụ thể quan tâm, tạo điều kiện cho phụ nữ phấn đấu, cống hiến với mục tiêu nâng cao tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ có đủ năng lực tham gia quản lý nhà nước. Các cấp hội phụ nữ đã chủ động phối hợp chặt chẽ và tham mưu cho ban tổ chức, cấp ủy đảng cùng cấp và ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Trong đó, chú trọng mục tiêu "Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý nhằm từng bước giảm dần khoảng cách trong lĩnh vực chính trị". Nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 515 cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng từ cấp tỉnh đến cấp xã; nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 1 đại biểu Quốc hội là nữ và 1.049 đại biểu nữ là đại biểu HĐND các cấp, có 66 cán bộ nữ là lãnh đạo HĐND các cấp, 74 cán bộ nữ là lãnh đạo UBND các cấp… Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác phụ nữ, sự phát triển mạnh mẽ của phong trào phụ nữ, tôi tin thời gian tới, phụ nữ sẽ có điều kiện cống hiến, phấn đấu tốt hơn; tỷ lệ cán bộ nữ nhất là cán bộ nữ trẻ tham gia quản lý, lãnh đạo sẽ cao hơn.