Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Hoạt động nội bộ Hoạt động nội bộ

Tình hình thực hiện công tác Quý I và Chương trình công tác Quý II năm 2019 tại Ban Quản lý Khu Nam

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2019

1. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính

Tính từ ngày 14/01/2019 đến ngày 08/3/2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 14 hồ sơ (tiếp nhận mới 09 hồ sơ và hồ sơ tồn là 05 hồ sơ). Đã thụ lý giải quyết 11 hồ sơ (trả kết quả 05 hồ sơ, hoàn trả lại 06 hồ sơ), đang thụ lý giải quyết 03 hồ sơ. Trong tháng không có hồ sơ giải quyết trễ hạn.

2. Công tác kế hoạch - đầu tư

a) Về thực hiện chỉ tiêu vốn đầu tư:

Đầu tư nước ngoài: Chưa có vốn đăng ký 2019; vốn thực hiện 88 triệu USD, đạt 35% kế hoạch năm 2019 (88/250).

Đầu tư trong nước: Vốn đăng ký 74,546 tỷ đồng, đạt 2,0% kế hoạch năm 2019 (74,546/4.000); vốn thực hiện 43,3 tỷ đồng, đạt 1,0% kế hoạch năm 2019 (43,3/3.000).

b) Về công tác quản lý đầu tư:

          Khu A, B, C, D, E: Có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị về gia hạn tiến độ thực hiện dự án Câu lạc bộ Du thuyền tại một phần lô P2 của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Du lịch Ngôi Sao Việt; về địa điểm thực hiện dự án Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ Kyowon Việt Nam tại lô R42 và R43 đường Phạm Thái Bường – Khu A, Công ty TNHH MTV TMDV XNK Hoa Hồng về hoạt động kinh doanh nhà hàng là không đúng công năng sử dụng công trình đã được phê duyệt tại A1-57, Khu Nam Viên, đường C - Khu A, về đề nghị có ý kiến hướng dẫn thủ tục đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới Trường Đài Bắc tại lô S3, Khu A để làm cơ sở cấp phép xây dựnglấy ý kiến các Sở, ngành liên quan về việc Công ty Cổ phần Glory Hub đề xuất dự án đầu tư xây dựng công viên chuyên đề an toàn giao thông Clever Era tại lô P2- Khu A; báo cáo Thanh tra Thành phố về dự án Bình Thuận do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư.

Khu chức năng số 2: Kiểm tra, rà soát báo cáo về các tồn tại của dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên thuộc dự án Khu dân cư Tân An Huy.

Khu chức năng số 6: Hướng dẫn Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Hưng Lộc Phát về thủ tục đầu tư dự án Khu thương mại  - dịch vụ, văn phòng, khách sạn.

Khu chức năng số 9: Có văn bản gửi các chủ đầu tư Khu 9A+B để lấy ý kiến về Quy định trách nhiệm của các chủ đầu tư thành phần trong việc thực hiện đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng chung toàn Khu 9A+B; phúc đáp Sở Kế hoạch và Đầu tư về cung cấp hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Inhee Việt Nam.

Khu chức năng số 10: Có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố đôn đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH Park City thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động đối với dự án Khu công viên vui chơi giải trí đa chức năng Park City.

Khu chức năng số 11: Làm việc với Sở ngành, Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP về dự án Khu dân cư Hạnh Phúc – Khu 11B.

Khu chức năng số 13: Có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố về đề xuất chấp thuận địa điểm Cơ sở 2 Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng miền Trung và Tây Nguyên; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về xã hội hóa tiểu học tại lô Bg – Khu 13B; làm việc với các chủ đầu tư có tuyến đường 60m.

Đính kèm Báo cáo số 20/BC-BQLKN