Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố

Gọi tắt là Ban Quản lý Khu Nam

Được thành lập theo quyết định số 751/TTg ngày 11/09/1997 của Thủ tướng Chính Phủ. Đây là một định chế mang tính thí điểm đầu tiên ở Việt Nam nhằm quản lý đầu tư xây dựng, phát triển một khu đô thị mới. Theo quy chế tổ chức và hoạt động được ban hành tại quyết định số 96/2006/QĐ-UBND ngày 10/07/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Nam là cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện cơ chế "một cửa" về đầu tư và xây dựng trên địa bàn Khu Đô thị mới Nam thành phố dựa trên sự phân cấp, ủy quyền quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố về:

Quản lý quy hoạch

kiến trúc xây dựng

Quản lý đầu tư

Quản lý đất đai - môi trường

Quản lý khai thác hạ tầng

Với phương châm phát triển Khu đô mới Nam thành phố thành một "NƠI TẠO RA GIÁ TRỊ", Ban Quản lý Khu Nam đã và đang nỗ lực phối hợp tốt với các nhà đầu tư trong công cuộc xây dựng và phát triển Khu đô thị mới Nam thành phố, tạo tiền đề quan trọng về cơ sở hạ tầng, chính sách, khoa học quản lý và tiềm lực tài chính, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực thành phố nói riêng và cả nước nói chung phát triển một cách bền vững.