Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Định hướng phát triển hạ tầng Định hướng phát triển hạ tầng

Giao thông: Phát triển hệ thống giao thông chính của Khu đô thị bằng tuyến đường Nguyễn Văn Linh, lộ giới 120m, 10 làn xe (4 làn xe chạy nhanh và 4 làn xe hỗn hợp) gắn kết với các tuyến đường nối với nội thành.

Cấp nước: Sử dụng nguồn nước mặt từ hệ thống cấp nước chung của thành phố và nguồn nước ngầm từ nhà máy Bình Hưng.

Thoát nước và vệ sinh môi trường.

- Thoát nước mưa: tận dụng tối đa hệ thống kênh rạch hiện và xây dựng hệ thống cống ngầm trong khu trung tâm công cộng và dân cư.

- Thoát nước thải: xây dựng hệ thống thoát nước thải dẫn vào hệ thống cống đưa về các trạm xử lý nước thải tập trung.

Cấp điện: Nguồn điện lấy từ lưới điện quốc gia từ các Trạm phân phối điện Nam Sài Gòn 1, 2, 3, 4 và nhà máy điện Hiệp Phước. Mạng lưới điện cao thế, trung thế và hạ thế tại Khu đô thị dự kiến sử dụng cáp ngầm để đảm bảo an toàn va mỹ quan đô thị.