Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Cung cấp thông tin quy hoạch Cung cấp thông tin quy hoạch

I. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý Khu Nam

1. Đối tượng yêu cầu: Cá nhân, tổ chức có yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch

2. Thành phần hồ sơ:

 - Phiếu đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (mẫu)

- Một trong các giấy tờ xác định vị trí khu đất (Giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất; Bản đồ hiện trạng vị trí; Bản vẽ sơ đồ nhà đất; Bản trích lục, trích đo địa chính thửa đất, Phiếu công khai thông tin nhà đất).

3. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam.

4. Thời gian giải quyết: 09 ngày làm việc.

5. Quy trình thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức có yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam (Địa chỉ: số 9 – 11, đường Tân Phú, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; Thời gian: sáng từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút, từ thứ Hai đến thứ Sáu).

- Bước 2: Ban Quản lý Khu Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và in Biên nhận cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu (Mẫu).

- Bước 3: Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Ban Quản lý Khu Nam phát hành văn bản trả lời thông tin quy hoạch theo yêu cầu.

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức mang Biên nhận đến Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam nhận văn bản trả lời thông tin quy hoạch.

II. Nộp hồ sơ qua Trang thông tin điện tử (website) của Ban Quản lý Khu Nam (http://bqlkhunam.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/139)

a) Đối tượng yêu cầu: Cá nhân, tổ chức có yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch.

b) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (Mẫu).

- Bản chụp hoặc file đính kèm một trong các giấy tờ xác định vị trí khu đất (Giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất; Bản đồ hiện trạng vị trí; Bản vẽ sơ đồ nhà đất; Bản trích lục, trích đo địa chính thửa đất, Phiếu công khai thông tin nhà đất).

c) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua Website của Ban Quản lý Khu Nam, nhận kết quả tại Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam hoặc xem trực tiếp và tải file văn bản trả lời trên Website.

d) Thời gian giải quyết: 09 ngày làm việc.

e) Quy trình thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức có yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch truy cập vào website của Ban Quản lý Khu Nam:

+ Vào Mục Đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch: Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu và đính kèm file là Phiếu đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch, các giấy tờ xác định vị trí khu đất.

+ Nhấn nút gửi. (Giao diện website hiện thông báo Ban Quản lý Khu Nam đã tiếp nhận hồ sơ).

- Bước 2: Ban Quản lý Khu Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và in Biên nhận kèm vào hồ sơ cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu.

- Bước 3: Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ Ban Quản lý Khu Nam phát hành văn bản trả lời thông tin quy hoạch theo yêu cầu.

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức có thể xem, tải văn bản trả lời trên website của Ban Quản lý Khu Nam (mục Kết quả cung cấp thông tin quy hoạch) hoặc mang Giấy tờ tùy thân trực tiếp đến Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam nhận văn bản trả lời thông tin quy hoạch.

III. Nộp hồ sơ qua Hộp thư điện tử (email) của Ban Quản lý Khu Nam (bqlkn@tphcm.gov.vn)

a) Đối tượng yêu cầu: Cá nhân, tổ chức có yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch.

b) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (Mẫu) hoặc nội dung email thể hiện đầy đủ thông tin trong Phiếu đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch.

- Bản chụp hoặc File đính kèm một trong các giấy tờ xác định vị trí khu đất (Giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất; Bản đồ hiện trạng vị trí; Bản vẽ sơ đồ nhà đất; Bản trích lục, trích đo địa chính thửa đất, Phiếu công khai thông tin nhà đất).

c) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua email của Ban Quản lý Khu Nam, nhận kết quả qua email hoặc nhận văn bản trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam.

d) Thời gian giải quyết: 09 ngày làm việc.

e) Quy trình thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức có yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch gửi email đến hộp thư điện tử của Ban Quản lý Khu Nam, nội dung email thể hiện đầy đủ thông tin như trong Phiếu đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch.

- Bước 2: Ban Quản lý Khu Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý yêu cầu.

        - Bước 3: Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận email hợp lệ, Ban Quản lý Khu Nam sẽ trả lời qua email cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu. Cá nhân, tổ chức có thể mang Giấy tờ tùy thân trực tiếp đến Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam nhận văn bản trả lời thông tin quy hoạch.

         Mẫu cung cấp thông tin quy hoạch