Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Các khu chức năng Các khu chức năng

Đặc điểm tình hình: Qui hoạch Khu đô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh là một hướng phát triển quan trọng của thành phố về phía Nam. Quy hoạch tổng thể Khu đô thị mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 749/TTg ngày 8/12/1994 và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch theo quyết định số 5080/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/9/1999 với 22 phân khu chức năng trên tổng diện tích 2.600 ha như sau:

TÊN KHU

DIỆN TÍCH 
 (HA)

PHÂN KHU CHỨC NĂNG
(theo quy hoạch tổng thể của Chính Phủ phê duyệt năm 1994)
PHÂN KHU CHỨC NĂNG
(theo nhiệm vụ quy hoạch của UBND.TP năm 1999)

1

409

Trung tâm đô thị mới (khu A của Phú Mỹ Hưng)
Giữ nguyên chức năng

2

30

Sân Golf
Khu dân dụng

3

60

Đại học phía Đông
Giữ nguyên chức năng

4

29

Khu dân cư ven sông
Giữ nguyên chức năng

5

30

Khu thể thao
Giữ nguyên chức năng

6

188

Công viên khoa học phía Đông
Khu công viên, cơ sở nghiên cứu khoa học, trung tâm công cộng và dân cư

7

50

Khu Đại học phía Tây
Khu dân dụng

8

95

Làng Đại học (khu B cuả Phú Mỹ Hưng)
Giữ nguyên chức năng

9

288

Công viên Khoa học Trung tâm
Khu công nghiệp sạch và dân cư

10

40

Vườn bách thảo
Giữ nguyên chức năng

11

120

Khu vực Công viên hồ
Khu tái định cư (số 3-36,5 ha) và trung tâm công cộng

12

95

Khu thuỷ công viên và vườn bách thú
Giữ nguyên chức năng

13

180

Khu công viên khoa học phía Tây
Khu công viên, trung tâm công cộng và dân cư

14

46

Trung tâm kỹ thuật cao (khu C cuả Phú Mỹ Hưng)
Giữ nguyên chức năng

15

160

Khu kỹ thuật cao
Khu công nghiệp sạch

16

85

Trung tâm lưu thông hàng hoá 2 (khu D cuả Phú Mỹ Hưng)
Giữ nguyên chức năng

17

115

Khu Bến Lức, đang QHCT khu kho và dân cư
Giữ nguyên chức năng

18

115

Trung tâm lưu thông hàng hoá 1 (khu E cuả Phú Mỹ Hưng)

Giữ nguyên chức năng

19

178

Vùng bổ sung phía Nam
Vùng bổ sung phía Nam: Khu tái định cư (số 5-47 ha), khu giải trí TDTT và trung tâm công cộng khu vực

20

40

Công viên hội chợ triển lãm
Giữ nguyên chức năng

21

40

Vành đai công viên văn hoá và nghỉ ngơi
Giữ nguyên chức năng

22

190

Đất tuyến đường Bình Thuận
Đổi tên thành đường Nguyễn Văn Linh